Aanbod

Ik bied individuele psychotherapie & relatietherapie voor volwassenen en ouderen en werk met technieken uit de ACT, CGT, oplossingsgerichte therapie, EFT en op indicatie met EMDR. U kunt cliënten aanmelden voor behandelingen binnen zowel de generalistische basis als de gespecialiseerde ggz.

Psychiatrische klachten
Psychosomatische klachten, depressieve klachten, gestagneerde rouw, angststoornissen, relatieproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

Bijzondere aandachtsgebieden
Vanuit mijn werkervaring bij Justitie en de GGZ ben ik goed in staat om mantelzorgers of partners van patiënten met een (ernstige) psychiatrische aandoening of verslaving, die zelf klachten hebben ontwikkeld te begeleiden. Ik weet hoe het er bij een psychiatrische behandeling of een instelling aan toe gaat en kan mij goed inleven in de frustratie of bezorgdheid die kan spelen.

Daarnaast is psychodermatologie (cliënten met een huidaandoening in combinatie met psychische klachten) een gebied waar ik meer van weet.

Contra-indicaties
Cliënten met een floride psychose, ernstige verslavingen, agressie regulatieproblematiek en acute suïcidaliteit. Indien de problemen van uw cliënt buiten kantoortijden en in het weekend acute psychologische zorg vereisen, kunt u uw cliënt beter verwijzen naar een GGZ-instelling in de regio.

 

Zie ook: Verwijzers