Verwijzers

De Vries Psychologie biedt kleinschalige, specialistische psychotherapeutische behandeling binnen zowel de basis als de gespecialiseerde GGZ.

U kunt uw cliënt direct bij mij aanmelden of uw cliënt zelf een afspraak laten maken. Een verwijzing van u is noodzakelijk voor vergoeding van de behandeling door de verzekeraar.

Waaraan moet een verwijsbrief voldoen?

Volgens de eisen per 1 januari 2014 moet op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld:

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal een halfjaar) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn of wordt verwezen voor Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.

Meer informatie over de eisen die door verzekeraars aan de verwijzing worden gesteld vindt u hier.

Bij twijfel over verwijzing kunt u natuurlijk altijd contact opnemen voor overleg.

Telefoonnummer: 06-36545938
Of per email: praktijk@devriespsychologie.nl

Na aanmelding wordt u, indien cliënt daarmee toestemt, op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling.

Zie ook: Verwijzers > Aanbod