Werkwijze

Je kunt je telefonisch 06-36545938 of per mail praktijk@devriespsychologie.nl aanmelden. Ik neem zo snel mogelijk, discreet, contact met je op en telefonisch kunnen we dan je situatie en hulpvraag kort doorspreken of we maken een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Persoonlijke kennismaking vind ik belangrijk zodat je weet voor wie je kiest! Na het gesprek kun je aangeven of je een nieuwe afspraak voor een intake wilt maken (en daar eventueel op wilt wachten).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de verzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Ook ben ik verplicht je verzekering en identiteit te controleren. Hiervoor is het belangrijk dat je bij het eerste gesprek je verzekeringspasje en identiteitsbewijs meeneemt.

Tijdens de intake brengen we samen je situatie, wensen en doelen voor de therapie in kaart. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Vragenlijsten zijn ook onderdeel van de intake zijn. Hierna volgt een adviesgesprek waarin we je diagnose bespreken. Ook maken we samen een behandelplan en bespreken we of het zal gaan om een kortdurend of langdurend traject.

De behandeling bestaat uit gesprekken van ongeveer 45 minuten per keer, de afspraken kunnen wekelijks of om te week plaatsvinden. Belangrijk onderdeel zijn de huiswerkopdrachten, om optimaal van onze gesprekken te profiteren is dit een leerzaam en vaak ook leuk onderdeel van de behandeling. De behandeling wordt zowel mondeling als met vragenlijsten geëvalueerd.

Wanneer je klachten afnemen gaan we de behandeling afronden en vinden de afspraken minder frequent plaats. Het is mogelijk om op een later tijdstip terug te komen voor een opfrisser.

Crisisopvang

Tijdens kantooruren (09:00uur- 17:00 uur) kunnen clënten contact met mij opnemen. Als er sprake is van een onvoorziene crisis situatie buiten kantoortijden is de procedure als altijd: je kunt contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost. Wanneer dat nodig is wordt je verwezen worden naar de regionale Crisisdienst.

Waarneming vakantie/ afwezigheid

In het geval van vakantie of afwezigheid worden indien nodig overbruggings- of waarnemingsafspraken gemaakt.

Bij onvrede over de behandeling

Meer informatie over wederzijdse rechten en plichten van cliënt en behandelaar, hoe te handelen bij klachten over de behandelaar en wet- en regelgeving vind je op de website van de LVVP

Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer je je later afmeldt of zonder bericht niet op de afspraak komt, kan ik de tijd niet meer beschikbaar stellen voor andere mensen. De kosten voor de afspraak worden dan in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Zie: Psychotherapie > Kosten / vergoeding