Kosten / vergoeding

Vergoedingen 2020
Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Verder is het belangrijk dat je klachten binnen de zorgverzekeringswet vallen. Je betaalt wel het verplichte eigen risico, dat voor 2020 wettelijk is vastgesteld op 385 euro. Wanneer je zelf met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, telt dat bedrag.

Ik heb ervoor gekozen om niet met alle verzekeraars contracten af te sluiten. Zie voor achtergrondinformatie www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Voor 2020 heb ik contracten gesloten met:

● Caresq: promovendum/ besured/ National Academic/ aevitae
● DSW / InTwente zorgverzekering

● Asr. Basis ziektekosten verzekering N.V. / De Amersfoortse/ Ditzo

● HollandZorg
● ONVZ Zorgverzekeraar
● PNOzorg
● Salland Verzekeringen
● VvAA Zorgverzekering
● Zorgdirect
● Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

Wanneer de praktijk met jouw verzekeraar een contract heeft, dan gaat de rekening naar de zorgverzekeraar en hoef je zelf niets te doen.

Indien de praktijk geen contract heeft afgesloten met jouw verzekeraar dan betaal je na afloop van de behandeling (of bij een langdurende behandeling na een jaar) zelf de rekening. En declareert dit dan bij je zorgverzekeraar. Het soort polis dat je hebt (restitutie of naturapolis) bepaalt of je 100% dan wel minder vergoed krijgt.

Voor psychotherapie hanteer ik het NZa-tarief (NZa staat voor Nederlandse Zorgautoriteit).

De Vries Psychologie standaard prijslijst Basis GGZ 2020

NZA tarieven gespecialiseerde ggz 2020

Voor meer informatie kun je ook kijken op: www.nza.nl. 

Als in je polis staat dat je minder dan 100% vergoed krijgt bij een behandelaar waarmee je verzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan vraag ik je het resterende deel van het NZa-tarief zelf te betalen. Ik adviseer je voor het volgende jaar een restitutiepolis af te sluiten die wel een volledige vergoeding biedt.

Omdat verzekeraars verschillende vergoedingen hanteren, is het belangrijk om vooraf contact op te nemen met jouw verzekeraar zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hiervoor heb je de volgende gegevens van mij nodig:
▪ BIG-registratienummer voor GZ-psycholoog met specialisme klinisch psycholoog: 89063329425
▪ BIG-registratienummer voor Psychotherapeut: 19063329416
▪ AGB-code van de praktijk: 94 (0) 60725
▪ AGB-code hulpverlener: 94 (0) 16907

Vanaf januari 2017 is het vereist om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dat van mijn praktijk vind je hier Kwaliteitsstatuut De Vries Psychologie.

Behandeling zelf betalen zonder tussenkomst van de verzekeraars
Het kan voorkomen dat je op discrete wijze behandeling wilt en ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Ook dit is mogelijk. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig. Je ontvangt de factuur direct na ieder consult en kunt dan zelf betalen.
De kosten voor een individuele psychotherapiesessie bedragen 98 euro per zitting van 45 minuten + 15 minuten administratietijd.

Kosten voor no show
afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak wordt 45 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heb je vragen over de vergoeding of kosten: neem vooral contact op.

Zie: Psychotherapie